I made this widget at MyFlashFetish.com.

Wednesday, 16 November 2011

Rancangan Pengajaran Harian Tahap 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 5 Arif
Tarikh : 1 April 2008 ( Selasa)
Masa : 60 Minit ( 7.45 am – 8.45 am )
Bilangan Murid : 25 Orang
Tajuk : Sukan dan Kesihatan ( Gaya Hidup Sihat )
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat;

i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.
ii. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.
iii. Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.
Hasil Pembelajaran

Fokus Utama:
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras : 1 i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

Fokus Sampingan:
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.

Aras : 1 i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.
ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.

SISTEM BAHASA
Tatabahasa : Kata kerja
Kosa Kata : Kesejahteraan, minda , protein, karbohidrat, vitamin.
Sebutan dan Intonasi : Ayat tanya .
Peribahasa:

PENGISIAN KURIKULUM
i. Ilmu : Pendidikan Jasmani Kesihatan, Sains
ii. Nilai Murni : Hemah tinggi, kebersihan fizikal dan mental, rasional.
iii. Kemahiran Nilai Tambah

-Kemahiran Berfikir: Mengelaskan, mengenal pasti idea utama dan idea sokongan.
-Kecerdasan Pelbagai: Pendidikan muzik.

PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pernah dan tahu
i. Bersukan dan menyihatkan tubuh badan.
ii. Mengenal pasti kata kerja.
iii. Mengeja dan membaca.

BAHAN BANTU MENGAJAR
-Komputer
-Internet
-Lembaran kerja

Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran
Catatan


Set Induksi
( 5 Minit)

i. Lagu Malaysia cergas.

· Murid diperdengarkan lagu Malaysia cergas.
· Guru menjelaskan kaitan lagu tesebut dengar pengajaran yang akan di jalankan pada hari tersebut.


BBM :
Lagu Malaysia Cergas.
Komputer.


Langkah 1
( 15 Minit)

Mengunakan Internet, Enjin Pencarian.

Pautan internet:1. http://www.moh.gov.my/

2. http://www.yahoo.com.my/


· Guru menunjukkan cara menggunakan Enjin Pencari untuk mendapatkan bahan berkaitan.
· Guru menunjukkan cara untuk menyimpan maklumat daripada internet ke dalam folder.
· Murid diminta melakukan perkara yang telah di ajar oleh guru.BBM :
Komputer.
Internet.


KB :
Mengumpul maklumat

KP :

Verbal Linguistik


Langkah 2
(15 Minit)
Kad arahan :

1. mencari teks berkaitan dengan gaya hidup sihat.
2. menyimpan maklumat yang telah didapati ke dalam folder teks yang di sediakan.


· Murid dikehendaki membentuk lima kumpulan kecil.
· Setiap kumpulan dikehendaki mencari teks yang berkaitan dengan gaya hidup sihat, dengan menggunakan Enjin Pencarian.
(Guru membuat pemantaun dan memberi tunjuk ajar)
· Murid dikehendaki menyimpan teks yang telah di cari ke dalam foder .KBKK

BBM :
Komputer
Internet
KB :
Mengumpul maklumat


Nilai :
Kerjasama.Langkah 3
(20 minit)

Teks berkaitan gaya hidup sihat.

Arahan :
Cari kata kerja yang terdapat dalam petikan yang telah di cari.· Guru meminta setiap kumpulan mencari dan mengelaskan kata kerja yang terdapat didalam teks yang telah di cari.
· Setiap kumpulan di minta untuk membentangkan hasil kerja mereka.
· Wakil setiap kumpulan diminta membaca kuat kata kerja yang di jumpai dalam teks masing-masing.
· Guru membetulkan pelajar jika terdapat perkataan yang bukan merupakan kata kerja.

KP :

Verbal Linguistik

Nilai murni:
Hemah tinggiPenutup
( 5 Minit)

Penutup kognitif :

Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi?

Apakah tanggungjawab kamu terhadap diri sendiri?

· Murid diminta menyatakan perkara-perkara yang telah dipelajari.

· Murid dikehendaki menyatakan apakah tanggungjawab mereka terhadap diri sendiri.

· Kerja rumah : Guru memberi lembaran kerja.


Nilai Murni :

Menjaga kebersihan diri.
Menjaga kesihatan diri.
Mengamalkan gaya hidup sihat.

No comments:

Post a Comment