I made this widget at MyFlashFetish.com.

Sunday, 27 November 2011

                                         KATA PEMERI


Kata pemeri berfungsi untuk menghubungkan  antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam ayat.Kata pemeri juga berfungsi sebagai penegas predikat dalam ayat. Kata pemeri ada dua ,iaitu :

i. Ialah
  -  Hadir di hadapan frasa nama sahaja.
 - Ayat contoh :
    a) Shah Alam ialah ibu negeri Selangor.
    b) antara makanan yang disukainya ialah mi goreng dan nasi dagang.


ii. Adalah
-         Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi sahaja.
-         Ayat contoh:
      a) Air tebu yang dibeli oleh ayah adalah untuk saya sahaja.
      b) Adik memberitahu bahawa keadaan ayah dan ibu 
          adalah baik.


 KATA NAFI                     


1- Kata nafi berfungsi untuk menafikan sesuatu   
    pernyataan.
2- Ada dua bentuk kata nafi,iaitu:
    a) bukan
    b) tidak

KATA NAFI

PENGGUNAANNYA DAN CONTOH AYAT
Bukan

Disediakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi.

*Dia bukan orang yang saya cari.
*Buku ini bukan kepunyaan saya.

Tidak

Digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.

*Saya tidak dapat hadir esok.
*Semua murid tidak dibenarkan keluar dari
  kawasan sekolah.

No comments:

Post a Comment