I made this widget at MyFlashFetish.com.

Wednesday, 23 November 2011

NILAI MURNI/AMALAN BAIK
Dalam Penulisan (Bahagian C)

   adil
  amanah
  berterima kasi
  bertimbang rasa                     
  hormat kepada pemimpin.
  bertindak pantas
  berusaha
hormat kepada rakan
cekal
hormat-menghormati
cinta kepada keamanan
ikhlas
cinta kepada negara
jaya diri
dedikasi
jimat
empati
kasih sayang
gigih
keadilan
gotong-royong
kebebasan
hemah tinggi
keberanian
hormat kepada adat resam
kebersihan fizikal
hormat kepada agama
kebersihan mental
hormat kepada guru
kebersihan persekitaran
berbincang terlebih dahulu
baik hati
bercakap benar
membantu
berdikari
belas kasihan
berfikiran terbuka
berani
bertanggungjawab
berhati-hati
berani kerana benar
beringat-ingat
berani mempertahankan pendirian
bermaaf-maafan
bermuafakat
berani
bersabar
beratur / berbaris
bertanggungjawab
bertanya jika tidak tahu
hormat kepada orang tua
hormat kepada ibu bapa
kejujuran
hormat kepada jiran
kerajinan
hormat kepada kepercayaan
kerjasama
hormat kepada ketua
kesederhanaan
kesopanan
mengucapkan tahniah
kesyukuran
mengutamakan keselamatan diri dan orang lain
kunjung-mengunjung
memberi salam
membuat persiapan awal
menjawab salam
membuat pertimbangan
menumpukan perhatian
membuat rujukan
menuntut ilmu
mementingkan masa
menyiasat terlebih dahulu
mempunyai cita-cita
mendoakan kesejahteraan
merendah diri
menepati masa
murah hati
mengakui kesalahan diri
patuh kepada undang -undang
mengambil tahumengenang budi                                                                       
peka terhadap sesuatu
mengeratkan hubungan kekeluargaan     
mengharai perpaduan
persaudaraan
rajin
menghargai jasa
ramah mesra
mengharumkan nama negara
rasional
mengikut peraturan
saksama
saling memahami
sayang
sedar akan kekurangan diri
sedar akan kelebihan diri
sedia memaafkan
semangat bermasyarakat
semangat kejiranan
semangat kesukanan
semangat patriotik
simpati
sopan
taat kepada ibu bapa
tabah
tekun
toleransi
menolong
yakin pada diri sendiri
menziarahi.

CONTOH PENGGUNAAN NILAI MURNI DALAM PENULISAN 
Lihat nilai murni yang terdapat dalam ayat di bawah. Kemudian lihat ayat yang dibina daripada nilai murni tersebut . 


1. Pada waktu rehat, kami beratur untuk membeli makanan di kantin. 
Nilai Murni: mematuhi peraturan. 
Ayat: Kita mestilah mematuhi peraturan walaupun di mana-mana. 

2. Pengawas sibuk menjalankan tugas masing masing. 
Nilai Murni: bertanggungjawab 
Ayat: Kita sepatutnya melaksanakan tugas yang diberikan dengan rasa tanggungjawab. 

3. Seorang pengawas lelaki yang kebetulan berada di situ mendekati budak itu.“Mengapakah adik menangis? “ tanya pengawas itu. 
Nilai Murni: perihatin 
Ayat: Kita seharusnya perihatin dengan keadaan dan masalah yang berlaku di sekeliling kita. 

4. “ Makanan saya terjatuh ke lantai. Seorang murid telah terlanggar saya. Saya sangat lapardan saya tidak ada duit lagi untuk membeli untuk membeli makanan,“ jawab budak itu sambil menangis. 
Nilai Murni: berterus-terang. 
Ayat: Kita dikehendaki berterus-terang tentang masalah yang dihadapi agar pihak-pihak berwajib dapat menghulurkan bantuan. 

5. “Abang ada duit. Abang akan membelikan makanan dan minuman untuk kamu. Mari ikut abang. “ kata pengawas itu. 
Nilai Murni: memberi pertolongan. 
Ayat: Kita sewajarnya memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN C: 

1. Baca sekali untuk memahami petikan secara umum. 
2. Baca sekali lagi dan gariskan perkataan atau ayat yang mempunyai nilai murni atau pengajaran. 
3. Senarai semua nilai murni atau pengajaran untuk dibuat ulasan. 
4. Gunakan penanda wacana bagi setiap nilai murni atau pengajaran yang diulas.
5. Pastikan tiada nilai murni atau pengajaran yang diulas berulang-ulang. 
6. Setiap nilai murni atau pengajaran perlu disertai dengan huraian yang baik. 
7. Pastikan tiada kesilapan tatabahasa apabila membina ayat. 
8. Elakkan menggunakan ayat yang terlalu panjang. 
9. Jawapan yang bersifat positif.Mulakan a
yat seperti berikut:
i. Kita mestilah….........................................
ii. Kita sepatutnya…....................................
iii. Kita seharusnya..................................….
iv. Kita dikehendaki….................................
v. Kita sewajarnya .....................................

CONTOH PENULISAN
  1. Nilai murni yang terdapat dalam petikan di atas, antaranya kita mestilah............
  2. Selain itu, kita sepatutnya.................................................................................
  3. Seterusnya, kita seharusnya.............................................................................
  4. Kita juga dikehendaki.....................................................................................
  5. Akhir sekali kita sewajarnya........................................................................... 
Setiap Nilai Murni perlu dihuraikan dalam ayat lengkap. Sebagai contoh, perhatikan rumusan berikut:

         Nilai murni yang dapat diambil dari petikan di atas antaranya, kita mestilah mematuhi peraturan walaupun di mana juapun kita berada.Selain itu kita juga sepatutnya melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab.Seterusnya kita juga seharusnya perihatin dengan keadaan dan masalah yang berlaku di sekeliling kita.Kita juga dikehendaki berterus-terang tentang masalah yang dihadapi agar pihak-pihak berwajib dapat menghulurkan bantuan.Akhir sekali Kita sewajarnya memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. 


No comments:

Post a Comment