I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, 10 October 2011

Penulisan Bahagian B

KARANGAN BAHAGIAN B
Menulis Karangan
Jenis Karangan

Karangan Tidak                                    Karangan Berformat
Berformat                                             1-Ucapan/Syarahan/ceramah
1-Fakta                                                  2-Perbahasan
2-Perbincangan/pendapat           3-Laporan
3-Tindakan                                         4-Catatan
4-Gambaran/Keperihalan           5-Berita
5-Autobiografi/Biografi                6-Dialog/wawancara          
6-Cerita/Menyambung atau        7-Surat Kiriman Rasmi
   melengkapkan karangan           8-Surat Kiriman Tidak Rasmi
7-Peribahasa/cogankata
                                            
                                                   Panjang Karangan
                                             Tidak Kurang daripada 80
                                              Patah perkataan
  Masa                                                                                   markah
40 minit                                                                             30 markah

No comments:

Post a Comment