I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, 23 January 2012

Perkataan sama ada atau samada

Ejaan yang betul bagi sama ada ialah sama ada.Perkataan sama ada  merupakan kata majmuk berbentuk rangkai kata  umum dieja sebagai dua perkataan. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.

No comments:

Post a Comment